Archive

  • Showing 1 - 10 of 32
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >

Keep in Touch

Beleid UPC

17 Jan '17

written by Rene de Wit |  photo © Thamar Kiemel | tagcode: UPC0914

Dames en heren fotografen en modellen,

Zoals jullie ongetwijfeld niet is ontgaan, is het in het afgelopen jaar redelijk stil geweest rond UPC. Het is een jaar van bezinning geweest op de te kiezen koers.

In de voorafgaande jaren is door tomeloze en belangeloze inzet van een groep hosts het ene succes overtroffen door het andere. Dit heeft erg veel gevergd van een kleine groep en tevens een hoog verwachtingspatroon doen ontstaan.

Het is steeds moeilijker gebleken om deze energie te blijven vragen van een kleine groep vrijwilligers.

Ook is de samenstelling van het collectief veranderd. Een deel heeft zich in enkele jaren ontwikkeld tot topfotografen, en daarnaast zijn er nog veel beginners. En is de trend in het algemeen dat de meeste organisaties terug gaan naar kleine meetings i.p.v. massale.

Er zijn op Facebook op dit moment een paar grote communities bezig waar full-time professionals op zitten, hier kunnen en willen wij als vrijwilligers niet tegenop.

Deze constateringen vormen de basis van onze nieuwe koers:

UPC moet een community worden waarin de verantwoordelijkheden en initiatieven evenrediger worden verdeeld. Voor elkaar en door elkaar en met elkaar.

Practisch gezien betekent dit dat het bestuur middels het aanreiken van thema’s (zie http://urbanphotocollective.com/theme/themes-2017/) en waar mogelijk shootmogelijkheden, jullie wil motiveren tot het nemen van initiatieven en het samenwerken bij shoots. Daar waar initiatieven lobbywerk vragen, zal het bestuur jullie initiatieven als UPC ondersteunen. We zijn ons bewust dat het hiermee voor nieuwkomers lastiger wordt. Immers, inspiratie komt met ervaring, en je bent nog zoekende naar gelijkgestemden binnen de groep.

Wie goed heeft opgelet, zal het zijn opgevallen dat er resultaten van shoots werden gepost op de groepspagina. Dit is bewust gedaan om jullie te motiveren zelf iets te ondernemen. Het is makkelijker dan je denkt. Deze shoots zijn ons soms op negatieve reacties komen te staan van mensen die verwachten dat alles voor hen geregeld zou worden. Anderen zijn er juist mee op ideeën gekomen, en dat was precies wat het doel was.  Ook zijn er nieuwe mensen meegenomen naar shoots die ze nog nooit gedaan hadden. Het gaat langzaam, maar het werkt.

We zullen in deze Facebook groep een aantal mensen kenbaar maken, met opgave van hun specialismen welke je kunt benaderen.  En we zullen onze resultaten hier blijven posten.

Al het bovenstaande neemt niet weg dat wij waar mogelijk open shoots zullen blijven trachten te initiëren, maar niet meer volgens een vaste verplichte agenda.

Ook staan wij weer open om een Landelijke meeting te (helpen) organiseren eind van de komende zomer (de landelijke meeting was weer goed beoordeeld in de enquete’s)

We hopen dat wij met deze nieuwe visie het gemeenschappelijk gedachtengoed (Shoot, Share, Socialise) een nieuwe impuls te kunnen geven.

Schroom niet ons te benaderen met ideeën welke niet genoemd zijn.

We sluiten op voorhand niets uit: tentoonstellingsbezoeken, fotografen-cafe en/of lezingen.

Groet van Jeroen, Thomas en Rene.